Cine suntem - misiune şi viziunea societăţii Conte. Veţi avea un ajutor şi un sfătuitor de nădejde în orice veţi întreprinde în acest domeniu.

 

Misiunea noastră.

 

Filozofia, pe care societatea noastră îşi bazează activitatea, este aceea de a oferi clienţilor satisfacţie maximă în raport cu produsul achiziţionat, cu soluţiile de proiectare şi cu serviciile oferite în general, concentrându-ne atenţia asupra obiectivelor clienţilor noştri.

Într-o piaţă în care ideile suferă o continuă evoluţie, societatea noastră investeşte atât în resurse umane cât şi în tehnologie, pentru a putea răspunde, în timp util şi în mod eficient, cerinţelor şi nevoilor diverse ale clienţilor, exigenţelor de calitate şi normelor de referinţă.

Pentru a ne îndeplini misiunea, ne-am structurat organigrama internă, definind foarte clar rolurile, fixându-le după o schemă organizatorică bazată pe colaborarea strănsă între compartimente.

Clientul nostru poate conta, în orice moment, pe un specialist din cadrul echipei noastre. Toate acestea permit atingerea obiewctivelor în concordanţă cu misiunea noastră, respectiv: DORIM SĂ REVINĂ CLIENŢII MULŢUMIŢI DE NOI.

Deci cine suntem noi? - CERTIFICĂRI

 

Certificarea calităţii oferită de companiile italiene, este de domeniul actualului. Noi suntem în măsură să afirmăm că în societatea noastră, dintotdeauna am operat aplicând concepte esenţiale.

Ne referim la capacitatea de conducere a societăţii, esenţa meseriei de întreprinzător, la competenţa în cadrul muncii bine făcute şi la prestigiul ce revine societăţii, la felul în care ne vedem pe noi înşine şi la felulîn care ceilaţi ne văd, la cultura în baza căreia se trece de la conceptul de producător care impune pieţei contribuţia proprie, la acela de a produce mereu mai bine, reducând la minimum erorile, rebuturile şi, mai ales, nemulţumirea clienţilor.

Suntem printre primele companii, din domeniu, care au obţinut certificarea Sistemului Calităţii. Astăzi, cine alege grilajele noastre, ştie că poate conta pe un produs calificat.

ISO 9000 defineşte un set de standarde şi recomandări elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare, care definesc cerinţele de implementare, în cadrul unei organizaţii, a unui sistem de management al calităţii, în scopul de a gestiona procesele de afaceri, de a îmbunătăţii eficacitatea şi eficienţa în realizarea produsului şi în furnizarea serviciului, obţinerea şi creşterea satisfacţiei clientului.